achtergrond

Empowerbox is ontwikkeld door de bestaande theorie over waarderen, motiveren en presteren te combineren met de hedendaagse inzichten over belonen. Daarbij komt duidelijk naar voren dat er drie factoren zijn die zorgen voor beter presteren en persoonlijke bevrediging: autonomie, meesterschap en zingeving. Met andere woorden, als medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk, ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en met hun werk hogere persoonlijke doelen bereiken, zijn ze volop gemotiveerd.

meer bijdragen aan motivatie
In elke organisatie worden medewerkers beloond voor prestaties. We gebruiken beloningen ook als blijk van waardering en stimulans. Maar we zijn  -naast het salaris- niet altijd zeker van de vorm. Geven we een pen, een extra opleiding, een geldbedrag, een promotie...? En hoe lang duurt het effect? Vaak is het de bedoeling dat de beloning bijdraagt aan de intrinsieke motivatie. Maar doet het dat? Zoals Daniel Pink zegt: “...Beloningen kunnen voor een vreemd soort alchemie in iemands gedrag zorgen: ze kunnen een interessante taak in een opgave veranderen. Ze kunnen spel in werk veranderen..”.

Dat roept twee vragen op. Zijn er vormen van beloning die waardering uitspreken voor prestaties en inzet van medewerkers? Kan beloning tegelijkertijd bijdragen aan ontwikkeling en intrinsieke motivatie?

Naast de vorm en inhoud speelt de wijze waarop de beloning wordt gegeven een belangrijke rol bij het effect ervan. Het gevoel van waardering dat met de beloning wordt uitgesproken en de oprechtheid waarmee dit gepaard gaat, is misschien nog wel het meest belangrijk. Het verhaal achter de beloning is vanuit verschillende perspectieven relevant:
•    de aandacht die ervan uitgaat
•    de rechtvaardigheid die ermee kan worden uitgelegd
•    de aanzet tot ontwikkeling die kan worden meegegeven

aandacht voor het waarom en reflectie
Empowerbox geeft ook aandacht aan het proces van geven en ontvangen. Je wordt als gever uitgenodigd duidelijk te maken waarom je dit cadeau graag geeft en met welke intentie je dit doet. Dit vormt samen met de inhoud de beloning. Als ontvanger word je uitgenodigd naar de gever te reflecteren wat het effect is geweest van het krijgen van de Empowerbox. Dit proces draagt minstens zoveel bij aan de intrinsieke motivatie als het cadeau op zich.

Scroll naar boven