1.3 Hoeveel bewerkingstijd kost een tekst

Dit voorproefje komt uit het hoofdstuk 'De rol, voorbereiding en planning van de redacteur'.
Je leert hier een inschatting te maken van de tijd die het kost om een bepaalde tekst te redigeren.

 

In het Handboek voor de redacteur (auteurs: Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar) worden handige adviezen gegeven voor de bewerkingstijd van een tekst en de tarieven die je kunt berekenen. De informatie in de twee volgende onderdelen is daar voor een deel op gebaseerd.

Een opdrachtgever wil meestal in een heel vroeg stadium weten wat de redactieklus hem kost. Om daar een goed antwoord op te kunnen geven, moet je weten hoeveel tijd de klus in beslag gaat nemen. Je kunt daarbij uitgaan van de tijd die jij nodig denkt te hebben voor het leveren van kwaliteit, maar je kunt ook met de klant een bepaald budget of bepaalde tijd afspreken. Dan is de hoogte van het budget of de beschikbare tijd bepalend voor wat jij aan een tekst kunt doen. We laten in het volgende onderdeel (1.3.1) zien hoe je de kosten kunt berekenen als je uitgaat van de tekst. In onderdeel 1.3.2 bekijken we hoe de kosten berekend kunnen worden als je uitgaat van het budget of de beschikbare tijd.

Scroll naar boven