7.5 Het verschil tussen dat en wat, als en dan en hen en hun

Dit is een voorproefje uit de les 7 'Stijl- en taalfouten aanpassen'

In gesproken taal worden de woorden dat en watals en dan en hen en hun meestal op gevoel gekozen. In geschreven taal luistert het gebruik veel nauwer. Daarom is het voor een redacteur belangrijk de regels aan te houden. Deze vind je in de volgende drie paragrafen.

In deze kennismaking laten we je de paragraaf over dat en wat zien.

Gebruik het betrekkelijk voornaamwoord dat na een onzijdig zelfstandig naamwoord, dus na een het-woord:

Dit is het mooiste boek dat ik ooit heb gelezen.

Gebruik het betrekkelijk voornaamwoord wat na:

 • een onbepaald woord; dit zijn woorden zoals allesdat(gene)enigeietsniets en veel;
 • de overtreffende trap zonder erop volgend zelfstandig naamwoord (het bestehet grootstehet mooiste);
 • een hele zin.

Niets wat ik lees, blijkt waar te zijn.
Het mooiste wat ik ooit heb gekocht, is een schilderij van Klimt.
De tegenpartij weigerde het contract te tekenen, wat een grote teleurstelling was.

Doe nu de volgende oefening:

Er volgen acht zinnen waarin de verwijswoorden dat of wat zijn weggelaten. Vul in elke zin het juiste verwijswoord in.

 • 1. Dit is nou echt een probleem  steeds weer opduikt.
  2. Alles  hij heeft gedaan, had hij beter door een ander kunnen laten doen.
  3. We maken ons zorgen over ons klimaat,  steeds meer afwijkingen vertoont.
  4. Er is zo veel  die vrouw voor mij heeft gedaan.
  5. Ik heb een uur in de rij gestaan,  echt niet leuk was.
  6. Hij wilde niet in het bedrijf werken,  van zijn vader was.
  7. Dat is nou zoiets  ik zelf nooit zou opschrijven.
  8. Dit is het mooiste  ik ooit heb meegemaakt.

Let op: in de training Redactievaardigheden kun je controleren of je de goede antwoorden hebt gegeven!

Scroll naar boven