8 Bouw inhoudsvolle relaties

We starten dit hoofdstuk met een aantal quotes, die de essentie aangeven van de rol van relaties in ons leven en het effect daarvan op onze veerkracht en op ons welzijn.

 

 • Aristoteles: “Man is by nature a social animal.”
 • The Dalai Lama: “Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.”
 • Benjamin Franklin: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, mentor me and I learn.”

 

Er zijn 4 soorten relaties die effect hebben op onze veerkracht.

Hoe ‘armer’ de relatie is, en dat betekent hoe arm in termen van sociaal contact, hoe meer we eronder lijden.

Het gaat niet om met wie we contact hebben, maar hoe ons contact met anderen is. Het gaat om inhoudsvolle relaties.

En het gaat om hoe medelevend/mededogend de relatie is.

Het welzijn, zowel fysiek als geestelijk, omdat lichaam en geest beide in goede conditie moeten zijn, is een afgeleide van de kwaliteit van onze relaties.

 

Welke relaties cultiveren veerkracht?

 1. Sociale ondersteuning zoeken en bieden.
 2. Coachende relaties waar ontwikkeling en groei mee gestimuleerd wordt (mentoring)
 3. Goed doen voor anderen en/of vriendelijk zijn
 4. Rolmodellen: identificeren van mensen in ons leven die ons kunnen inspireren en ons een beter maken

 

Sociale ondersteuning is nodig in relatie met anderen en dan gaat het om ontvangen en bieden. Denk aan, begeleiding, advies of suggesties. Maar ook om emotionele ondersteuning zoals troost of sterker, liefde. Sociale steun voor plezier, ontspannende activiteiten.

De praktische sociale steun gaat over ‘helpen’, dingetjes doen voor elkaar. Daar kunnen mensen ‘hun voordelen mee doen’ in termen van langer leven, omgaan met ziekte, herstellen van ziekte, betere mentale gezondheid. Het gaat dan om de welgemeende interactie, en vice versa.

 

In social support maken we onderscheid in goed, effectief, en ineffectief, waarbij het meestal gaat om stress-competitie. Hierbij raakt het gesprek op ‘en ik herken dat, want bij mij is het nog erger’. Dan is de support contra-productief. Of het gaat om slechte adviezen, waardoor problemen groter worden.

Ineffectieve support zorgt voor een lagere zelfwaarde. Ook zal ineffectieve support geen hoge attentiewaarde opleveren; eerder afgeleid zijn.

Effectief staat voor hoge attentiewaarde, aanwezig in het luisteren.

 

 

 

 

Ontwikkeling van volwassenen is niet vaak beschreven, in tegenstelling tot de ontwikkeling van het kind. Er is wel onderzoek naar gedaan. Mentoring, coaching, is een van de belangrijke punten uit volwassen-ontwikkeling en heeft directe invloed op veerkrachtig worden. Denk daarbij aan groei, ontwikkeling van vaardigheden, routines, gewoonten. Mentoring/coaching is de relatie waarbij de coachee (mentee) verbonden is aan de mentor, waarbij de hulp gericht is op een specifiek gebied in het leven, waarbij groei en ontwikkeling de doelen zijn.

 

Hierbij wordt genoemd: “the zone of proximal develoment’ van Lev Vygotsky. Met ‘de zone’ wordt bedoeld, het gebied tussen wat een persoon maximaal zelfstandig kan doen en wat een persoon kan doen met behulp van iemand. De hulp is dan gericht op  ontwikkeling of verbetering van de vaardigheden – de helper is de mentor.

Deze aanpak leidt tot een groter zelfvertrouwen, zelf doeltreffendheid, competent zijn in bereiken wat je wilt bereiken en dat leidt dan tot groter succes. Sociale netwerken zijn heel geschikt om mentors in te vinden. Het gaat in de meeste gevallen om een win-win situatie, waarbij de mentee ontwikkeling ervaart en de mentor een bijdrage levert in ‘goed doen voor de ander’ en zijn eigen  teaching-vaardigheden verder ontwikkeld.

 

Hoe creëren we een goede mentor-relatie?

 • Eerst vaststellen in welk gebied je wilt verbeteren.
 • Daarna zoek je iemand die in dit gebied al kennis heeft en wil faciliteren in jouw ontwikkeling.
 • Vervolgens ga je investeren in die relatie; je zoekt echt advies en tips van die mentor. Deze connectie aangaan betekent ook daadwerkelijk een ‘meaningful relationship; aangaan. Anders zal er geen connectie zijn.
 • Een open en welwillende houding om feedback te kunnen ontvangen en een open en welwillende houding om tips te geven die ook implementeerbaar zijn.

 

Goed doen voor anderen en/of vriendelijk zijn: doen van goede daden

Iets goeds doen voor anderen is ook een relatievorm. Het is de trigger om een ‘goed gevoel’ te krijgen, ook wel ‘moral beauty’ genoemd, begaan met anderen en onbaatzuchtig zijn.

Dit gevoel is fysiologisch ook herkenbaar, als een warm gevoel in d borst, of een hartverwarmend gevoel.

 

Wanneer doen we ‘goed’?

Ook dit is getest in twee groepen. Iets goeds doen voor een ander levert een goed gevoel op, heeft effect op de levensduur, een overall betere mentale gezondheid, een duurzaam gevoel van blijdschap.

 

Als we dit doen op dagelijkse basis dan levert dat meer vriendelijkheid op, ook bij anderen. Dit is een vorm van ‘prettig leven met elkaar’, wat een grotere sociaal emotioneel welzijn oplevert.

 

Rolmodel

Ook dit is een vorm van relatie. Het is de vorm van je identificeren met iemand die een ‘held’ voor je is. Iemand om tegenop te kijken en van te leren om ook jezelf te verbeteren. Sommige rolmodellen zijn populair en misschien valt daar niet zoveel van te leren.

Van anderen, zoals Nelson Mandela, weer juist wel. Dit is zijn quote:

“We can change the world to make it a better place.  It is in your hands to make a difference.  Tutor a child.  Feed the hungry.  Volunteer your time at a local hospital or community centre.  Make the world a better place” (Nelson Mandela).

 

De inspiratie van een rolmodel kan je helpen herinneren aan zelf een beter mens zijn en daarnaar te blijven streven. Dat kan zelfs op dagelijkse basis.

 

Hoe vinden we zo’n rolmodel?

We denken daarbij aan een publiek figuur die iets overwonnen heeft of iets bijzonders gedaan heeft in het dienen van anderen, of iets gedaan heeft, zodanig dat het ons naar een hoger niveau zou tillen. Bekijken we dit vanuit veerkracht, dan wil je je identificeren met iemand met wie je zou willen ‘wedijveren’ om meer uit jezelf te halen. En dat kan ook iemand uit je dagelijkse omgeving zijn. Het gaat erom dat het iemand is die je inspireert om beter te worden in iets of het beste uit jezelf te halen. Soms voel je je gedreven door zo iemand, soms raakt je de manier waarop deze persoon in het leven staat, de waarden die hij aanhangt, of een commitment of overtuiging. Is er iets dat je van deze persoon zou willen hebben?

 

Samenvattend:

Er zijn 4 typen relaties die ons helpen om veerkrachtig te worden:

 • Sociale ondersteuning – good social support
 • Mentoring
 • Doing goed deeds
 • rolmodel

 

 

Opdrachten

Verbinden met anderen op zinvolle wijze: sociale ondersteuning, mentor rollen, en rolmodellen

 

Bespreken en overdenken van het volgende punten:

Het belang van onderstaande punten om een ​​veerkrachtiger persoon te zijn. ·      Mentoren waarmee je je kan identificeren·      Het zoeken van passende sociale steun bij anderen.·      Rolmodellen hebben, en·      Goede daden voor anderen doen

 

Oefen in het verbinden met anderen door·      Sociale ondersteuning te zoeken bij de ‘juiste’ familieleden, vrienden of individuen uit jouw gemeenschap,·      Het identificeren van een competent en gerespecteerde persoon die kan dienen als jouw coach/voorbeeld,·      Het identificeren van een rolmodel dat je inspireert om beter te zijn, ·      Een daad van vriendelijkheid jegens iemand anders of vrijwilliger worden in dienst van anderen.

 

 

Maak aantekeningen bij het uitwerken van deze oefeningen in jouw digitale aantekeningenboek. Denk na over jouw rolmodellen, waardoor wordt jij geïnspireerd en wie inspireer jij met jouw gedrag?

 

Vervolgens maak je de reflectie bij deze opdracht.

 

 

Reflectie op de opdracht:

 • Heb je inzichten in jouw rolmodellen?
 • Heb je behoefte om zelf een rolmodel te zijn?
 • Wat zou je dat opleveren?
 • Wordt je daardoor misschien iets meer ‘je eigen geweten’?
 • En als dat zo is, helpt jou dat om evenwichtiger te worden/zijn?
 • Hoe helpen deze oefeningen jou veerkrachtiger te zijn?

 

Scroll naar boven