Afstemmen van denkniveaus

Mensen kunnen op verschillende niveaus denken, veranderen en leren. Door Robert Dilts en Gregory Bateson is dit in een model van logische niveaus verwoord, dat op veel verschillende terreinen toepasbaar is.

Het effect van elk denkniveau is dat het de informatie van het onderliggende niveau organiseert en richting geeft. Een verandering op een hoger niveau heeft altijd gevolgen voor een lager liggend niveau. Wanneer op een lager niveau wat verandert, kan het mogelijk doorwerken in een hoger niveau. Aan de manier waarop mensen hun verhaal vertellen en hun vragen stellen kun je herkennen op welk niveau iemand zijn probleem beleeft. Als iemand vast blijft zitten in een bepaald denkniveau kan een probleem volkomen onoplosbaar lijken, maar op een hoger niveau kun je vaak wel tot een oplossing komen.

Scroll naar boven