Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Betaling via Empowerbox
Begin
This module is currently closed

Welkom in de cursus ‘Lobbyen voor iedereen’. Geweldig dat je meedoet. Dát je meedoet wil zeggen dat je meer met lobbyen wilt doen, dat je het béter wilt doen, dat je meer methoden en technieken wilt leren toepassen. 

In deze cursus krijg je alles wat je nodig hebt om jouw lobby professioneel aan te pakken. Ik geef je de instrumenten om open, eerlijk en professioneel te lobbyen. Om de doelen van jouw organisatie of groep dichterbij te brengen. En om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Lobbyen is er voor iedereen. Niet alleen voor grote bedrijven en gevestigde maatschappelijke organisaties. Maar ook voor jou. Als lobbyist, fulltime of parttime naast je gewone werk, als vrijwilliger voor een vereniging of als actieve burger.

Ik ben Erik van Venetië. Ik adviseer organisaties over lobbyen en public affairs. En ik heb er een paar boeken over geschreven, zoals Het Grote Lobbyboek en Public affairs in maatschappelijk perspectief. Dit boek ontvang je gratis bij deze online cursus.

In de cursus leer ik je een overtuigende lobbyboodschap te schrijven en je netwerk te benutten. En je leert hoe je een lobbygesprek voert. Speciale aandacht is er voor de groeiende invloed van de burgerlobby, het samenwerken met je collega’s en de interne organisatie en voor het gebruik van sociale media. En voel je schroom om te lobbyen? Ik help je daar overheen.

Je gaat een praktische cursus volgen, met veel voorbeelden die je inspireren om het zelf te doen. Af en toe ga je de diepte in, op zoek naar de theoretische achtergronden. Daarvoor gebruik je het boek Public affairs in maatschappelijk perspectief. Intussen werk je in elke les aan het plan voor je lobbyonderwerp. 

Wat kun je verwachten in de zes lessen? 

Les 1. Lobbyen, wat is het?  

Waar hebben we het over? Dat is het onderwerp van deze les. Je hoort het verhaal van Kevin, die begon met lobbyen zonder dat hij het in de gaten had. Herkenbaar voor iedereen. Je krijgt de definitie van lobbyen  en public affairs. En je schrijft je eigen lobbyboodschap. En welke sprookjes worden er over lobbyen verteld? Je ontdekt dat veel meer mensen lobbyen dan je misschien zou verwachten, ook hele gewone mensen. En in deze les werkt je aan je eigen lobbyboodschap, over een onderwerp waar jij binnenkort over wilt lobbyen. 

Les 2. Iedereen lobbyt mee

In deze les staan de stakeholders centraal. Bij wie ga je lobbyen? En mét wie? Aan het eind van deze les heb je je eigen netwerk op verschillende manieren in kaart gebracht. Daarmee zet je een essentiële stap om succesvol te kunnen lobbyen. Je krijgt een beter beeld over de invloed van de burgerlobby, door gewone burgers en beroepsgroepen, die in steeds meer gevallen een rol speelt. 

Les 3. De lobbyboodschap die overtuigt

Deze les gaat over de inhoud, over wat je met je lobby wilt bereiken. Aan de hand van van de kenmerken van de overtuigende lobbyboodschap werk je aan je eigen lobbyboodschap. Daarna krijg je een overzicht van de technieken die je kunt toepassen om je lobbyboodschap te laten aankomen bij beslissers en bondgenoten. Je krijgt praktische tips over het voeren van een lobbygesprek in diverse situaties.    

Les 4. Smeed een bondgenootschap 

Deze les gaat over samenwerken met bondgenoten. Want lobbyen in je eentje komt steeds minder vaak voor. Veel voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle lobbycoalities komen langs die jou inspireren je om ook te gaan samenwerken. Je krijgt een checklist voor het bouwen van je eigen bondgenootschap. En we besteden veel aandacht aan de samenwerking met je met je collega’s die vaak meer tijd kost dan de lobby buiten de deur. Aan het einde kies je de bondgenoten met wie samen wilt lobbyen. 

Les 5. Zo gebruik je de media

Hoe je de sociale media en de ‘oude’ media inzet als bondgenoot voor jouw lobbydoel. Dat is het onderwerp van deze les. Aan de hand van vele voorbeelden van lobbyen-via-de-media leer je wanneer je de media gebruikt en hoe je dat aanpakt, bijvoorbeeld om jouw onderwerp onder de aandacht van de beslisser te brengen. Je krijgt de basistips voor het gebruik van sociale media.   

Les 6. En dan nu: doen!

In deze les krijg je alle tips om aan de slag te gaan. Wil je eerst een doordacht plan maken? Je krijgt het format voor een flexibel lobbyactieplan. Onderdelen uit eerdere lessen gebruik je in dit plan.

Wil je meteen beginnen, maar heb je het al zo druk? Ik geef je een handzaam lijstje met acties die je meteen kan doen in weinig tijd. Zo hou je als parttime lobbyist het hoofd boven water. Of twijfel je of het wel oké is dat je gaat lobbyen, of het wel deugt? Je krijgt de inzichten waarmee je jezelf over de drempel kan helpen. 

Tot zover de zes lessen. 

Heb je een vraag over hoe je het geleerde in je eigen praktijk toepast? Geen nood. Neem contact met me op voor een korte individuele telefonische coaching. Die coaching over jouw eigen situatie is gratis. Een mooi moment is na les 3 of les 4.  

 

Scroll naar top