Module 2 | SWOT analyse

SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. (sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen).

In een SWOT-analyse koppel je de sterktes en zwaktes van een organisatie aan de kansen en bedreigingen in de markt. Kansen en bedreigingen zijn de externe factoren (de omgeving) en sterktes en zwaktes zijn interne bedreigingen (jouw bedrijf zelf)

Opdracht – SWOT Analyse

We beginnen met wat kansen en wat bedreigingen kunnen zijn. De externe factoren, dus buiten jezelf en buiten jouw bedrijf. Deze externe factoren hebben betrekking op de markt of de omgeving en zouden ook bestaan als jouw bedrijf er niet zou zijn. Bekijk de sterktes en zwaktes van je bedrijf ten opzichte van concurrenten.

Kansen:                                                  Bedreigingen:

Noteer jouw antwoorden in het veld aantekeningen rechtsonder.

Vervolgens gaan we kijken naar de interne factoren’, dus binnen jouw bedrijf en bij jou als ondernemer. Wat gaat er goed (sterk) en wat kan er beter (zwak). Je kan het zien als een soort van evaluatie op basis van behaalde resultaten tot nu toe, zodat je weet waar je staat als ondernemer met je bedrijf. Je zou het ook over positieve punten en verbeterpunten kunnen hebben.

Sterktes:                                                Zwaktes:

Noteer jouw antwoorden in het veld aantekeningen rechtsonder.

Met de opsomming uit de SWOT analyse heb je voor jou en je bedrijf inzichtelijk waar kansen en mogelijkheden liggen en waar jij als bedrijf sterk in bent. Door dit scherp voor ogen te hebben en houden kan je ook weer keuzes maken in wat je gaat doen en wat je beter kan laten wanneer er kansen voorbijkomen.

Noteer per onderdeel de top 3 die je meeneemt en waar je je aandacht dus op moet/wil gaan richten.

Scroll naar boven