Opdracht 5

Je krijgt hier één vraag uit deze opdracht te zien.

Deze opdracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel (5a.) mag je drie actieve zinnen omzetten in passieve zinnen. In het tweede deel (5b.) mag je drie passieve zinnen omzetten in actieve zinnen. Het derde deel (5c.) bevat vijf passieve zinnen waaraan niet te zien is wie de handeling uitvoert. Zet deze zinnen om in de actieve vorm en verzin zelf wie handelt.

Scroll naar boven