Wat is jouw THT-datum?

Ruim 33% van de huidige functies bestaat in 2020 niet meer. Laat dat eens op je inwerken… In 3 jaar tijd verdwijnt éénderde van de functies! Dat is veel. En al heel snel.

Economen hebben het niet voor niets over de 4e industriële revolutie, die wereldwijd miljoenen banen kost. Met die 4e revolutie wordt bedoeld dat de fysieke, digitale en biologische wereld steeds meer samenvloeien. Dit zal wereldwijde veranderingen met zich meebrengen. Ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie, biotechnologie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Het verandert de manier waarop we produceren, consumeren en met elkaar omgaan als mensen fundamenteel veranderen.

Van nature overschatten mensen zichzelf en denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Of dat het niet om hun werkzaamheden gaat, maar dat van andere mensen. Wat is jouw houdbaarheidsdatum?

Veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Het is toch bijna niet meer bij te benen? Heb je je als manager net verdiept in zelfsturende teams, omdat jouw organisatie daarmee aan de slag wil, lees je dat de early adopters er al weer mee stoppen… Of wanneer je als ondernemer een nieuw product gaat lanceren. Je snapt dat storytelling en social selling ‘state-of-the-art’ zijn. Maar dat je zelf moet gaan bloggen? Laat staan vloggen…

Zo ren je iedere keer achter de feiten aan. Hoe overleef in deze hectiek de volgende reorganisatie? Hoe blijf je toegevoegde waarde hebben voor je volgende opdrachtgever? Hoe zorg je dat je bij blijft?

Niemand die exact weet hoe het gaat worden. Maar we geven hier 6 tips waarmee je goed voorbereid die toekomst tegemoet kan treden.

1. Persoonlijke ontwikkeling loont

Door automatisering en robotisering verdwijnt de komende jaren veel werk. Maar er komen ook nieuwe banen voor in de plaats. Die stellen echter andere eisen aan jou als professional. Mensen die in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling investeren zijn het beste toegerust om de veranderingen op de arbeidsmarkt te trotseren En daarmee aantrekkelijk te blijven voor werk- en opdrachtgevers.

2. Opleidingsbudget

In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over persoonlijke opleidingsbudgetten en –ontwikkelplannen. Het is belangrijk voor een werkgever dat personeel langer inzetbaar blijft. Niet alleen omdat de pensioenleeftijd opschuift, ook omdat in sommige sectoren een tekort aan medewerkers dreigt. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat werknemers bijna 25% van het beschikbare opleidingsbudget laten liggen. Hoe is dat bij jouw medewerkers? Weet jij hoeveel geld je zelf jaarlijks mag besteden aan opleiding? Of wanneer je eigen baas bent: hoeveel opleiding gun jij jezelf eigenlijk?

 

“Vasthouden aan wat je kunt en wat je doet, is een garantie voor middelmaat in de toekomst”

– Jeroen Busscher –

 

3. Van kennis naar vaardigheden

Met kennis alleen kun je je niet meer onderscheiden. De wereld verandert snel en kennis is daardoor snel verouderd. Tegelijkertijd is veel kennis makkelijk toegankelijk via internet en daarmee 24/7 beschikbaar. Je zoekt het gewoon even op, als je het (nog) niet (meer) weet.

Vaardigheden daarentegen maken dat je in staat bent op veranderende omstandigheden in te spelen. Maar ook die zijn aan verandering onderhevig. Je kunt het vergelijken met accessoires op een auto. Zo waren ABS, airco en navigatie eerst alleen op luxe modellen verkrijgbaar. Tegenwoordig vind je ze standaard bij ieder model. Zo gaat het ook in je baan. Voordat je het weet ben je te duur geworden voor het werk wat je doet, omdat je vaardigheden in waarde zijn gedaald.

Top 10 skills in 2020[1]

  1. problemen oplossen
  2. kritisch denken
  3. creatief denken
  4. people management
  5. coördineren
  6. emotionele intelligentie
  7. beoordelen en beslissen
  8. servicegericht zijn
  9. onderhandelen
  10. flexibel zijn

4. Van I-shaped naar T-shaped

In het bovenstaande rijtje valt op dat er weinig vaardigheden bij staan die gericht zijn op het verdiepen van vakmanschap. Er is in de toekomst meer behoefte aan een zogenaamde T-shaped professional. Dan combineer je specialistische vakkennis met de competenties om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en verbindingen te leggen. In de complexe omgeving van jouw functie, waarin vaak samenwerking met andere deskundigen gevraagd wordt, is die T-shape onmisbaar. Veel van de bovenstaande skills zorgen er dus voor dat je creatief bent in het bedenken van oplossingen en in het bij elkaar brengen van mensen en ideeën.

Je zult je wel afvragen waar je de tijd vandaan moet halen om je ook dáár nog in te verdiepen. Immers, het kost al zoveel tijd om je vak bij te houden. Persoonlijke effectiviteit lijkt daarom als een basisvaardigheid beschouwd te moeten worden. Zonder goed time-management, plezier op je werk, effectief delegeren en een goede werk-privé balans wordt het lastig om al die ballen in de lucht te houden.

5. De mogelijkheden zijn eindeloos

Naast het volgen van een cursus zijn er tegenwoordig veel andere manieren om te leren: webinars, online trainingen, informele communities en virtuele klaslokalen. Laat je niet afschrikken door technologie, maar kijk hoe het past in jouw behoefte aan leren. Het is daardoor vaak mogelijk om in je eigen tijd en tempo te leren en toch contact met ‘mede-studiegenoten’ te onderhouden en van elkaar te leren.

6. Een leven lang leren

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet worden de maatregelen rond duurzame inzetbaarheid gebundeld. Dat moet het makkelijker maken voor medewerkers om na hun diploma (starterskwalificatie) zichzelf te blijven ontwikkelen en daar meer grip op te krijgen. Het kabinet wil dat er over duurzame inzetbaarheid nog meer bindende afspraken (in de cao) worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Hoe geweldig zou het zijn als je je eigen opleidingsbudget optimaal kunt benutten en zelf mag bedenken in welke richting je jezelf wilt ontwikkelen.

Misschien moet je er nog even aan wennen: bewust nadenken over je eigen ontwikkeling en carrière pad. Maar met de snelle veranderingen om je heen en de wetenschap dat een groot deel van de huidige banen gaat verdwijnen -misschien wel jouw baan- is wachten geen optie. Onderschat het risico niet en onderzoek je eigen houdbaarheid. Door te investeren in je persoonlijke ontwikkeling ververs je jezelf keer op keer en blijf je interessant voor werk- en opdrachtgever.

Benieuwd hoe jij jezelf kan blijven verversen? Neem dan een kijkje op onze EmpowerAcademy.

Over de auteur: Marianne Eussen is chief empowerment officer van Empowerbox, een platform voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

[1] World Economic Forum, Future of Jobs, 2016

Scroll naar boven