Top 3 HR Trends 2019

Ieder jaar wordt onder 1.000 HR professionals onderzoek gedaan naar de belangrijkste trend in hun vakgebied.

In het meest recente onderzoek naar trends binnen HRM worden vragen beantwoord als:

  • Hoe staat Nederland ervoor op HR-gebied?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond wet- en regelgeving, duurzame inzetbaarheid en employer branding?
  • En hoe gaan HR-professionals daarmee om?
  • En waar maakt de HR-professional zich zorgen over en hoe goed zijn hun kansen op de arbeidsmarkt?
  • Vinden ze dat ze voldoende worden gewaardeerd en beloond?

 

 

Dat levert de volgende top 3 op.

  1. privacy en databeveiliging
  2. arbeidsmarktcommunicatie en employer branding
  3. beoordeling- en functioneringscyclus

Deze top drie is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Toen stonden duurzame inzetbaarheid en opleidingen nog hoog in het rijtje. Door de AVG is de aandacht voor privacy en databeveiliging uiteraard toegenomen, maar dit was in 2017-2018 ook al bekend. Employee Experience is een nieuwkomer in de top 15. Hiermee wordt bedoeld de totale ervaring van een medewerker binnen een organisatie, van het eerste contact tot een eventueel vertrek. De onderzoekers vinden het vreemd dat digitalisering en robotisering zo in de aandacht achterblijven, terwijl dit toch een behoorlijke impact op werk en de organisatie daarvan gaat hebben.

De strijd om personeel zet zich in alle hevigheid voort, nu een krapper wordende arbeidsmarkt het invullen van vacatures steeds lastiger maakt. Huidige medewerkers binden én hen met het oog op de toekomst inzetbaar houden, krijgt bij organisaties dan ook in 2019 weer meer prioriteit.

Het aantal organisaties dat problemen ervaart om specifieke vacatures ingevuld te krijgen, blijft stijgen: inmiddels betreft dit 71% (2017: 56%). Voor volgend jaar wordt een verdere toename verwacht. Ook is het voor het merendeel (60%) van de organisaties een probleem om bestaand personeel vast te houden. Dat is 10% meer dan in 2017. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bemoeilijken het voor de HR-functie om haar voornaamste rol – zorg dragen voor voldoende en toegerust menselijk kapitaal om bedrijfsdoelen te realiseren – uit te voeren. Tekorten op de arbeidsmarkt zijn nu breed te voelen en treffen zeker niet alleen de Techniek- en ICT-sector.

Reden temeer om het personeel dat er is, optimaal in te zetten. De thema’s ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘strategische personeelsplanning’ zijn al jaren bezig aan een opmars. Voor het komend jaar zien HR-professionals ook het inzetten en versterken van het talentmanagementbeleid sterk aan belang toenemen.

Duurzame inzetbaarheid kan niet langer vooruitgeschoven worden. 94% van de HR-professionals zien het belang en de voordelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarbij 65% nu al knelpunten ervaart of in de nabije toekomst knelpunten voorziet.

Dat het begrip nog op veel onduidelijkheid stuit bijkt uit de uiteenlopende typeringen die HR-professionals aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid geven. Tegelijkertijd geeft slechts een zeer beperkt deel (5%) aan dat het thema integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en dat ze hier proactief op inzetten. Bij één op de vijf organisaties is er niet of nauwelijks aandacht voor het onderwerp en de meeste organisaties reageren ad hoc zodra knelpunten zich voordoen.

Het arbeidsverlies door robotisering gaat ook niet aan de HRM-afdeling voorbij. Een ruime meerderheid (71%) van de HR-professionals verwacht dat zijn functie de komende tijd gaat veranderen.

Download hier het rapport HR trends 2018-2019

Scroll naar boven